Logo

Zmień piec – „Kawka”

Zmień piec – „Kawka”

KAWKA Plus to miejski program dopłat do wymiany pieców we Wrocławiu na ekologiczne źródło ciepła. Osoba, która wymieni piec nie spełniający norm ekologicznych, może dostać do 10 tys. zł (w 2023 r.), jako zwrot kosztów montażu nowego źródła ciepła. Warto się pośpieszyć – co roku dopłata będzie coraz niższa.

Kto może dostać dopłaty?

 • właściciel mieszkania lub domu we Wrocławiu (osoba fizyczna, firma dopłaty nie dostanie; sytuacja prawna mieszkania musi być uregulowana),
 • najemca mieszkania komunalnego;
 • osoba, która wynajmuje mieszkanie lub dom we Wrocławiu (musi mieć zgodę właściciela lokalu);
 • osoba prowadząca w swojej nieruchomości działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (dotacja stanowi pomoc de minimis);
 • w mieszkaniu (domu) musi być sprawny piec na paliwo stałe (węgiel, drewno, pelet, ekogroszek itp.).

Ile pieniędzy możesz dostać?

Wysokość dofinansowania może wynieść do 100 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 10 tysięcy zł (w 2023 r.). Piec możesz wymienić nawet bez wkładu własnego – instalator może bowiem rozliczyć koszty prac bezpośrednio z Urzędem Miejskim Wrocławia, oferując usługę pełnomocnictwa.

Na jaki rodzaj ogrzewania możesz dostać dotację?

 • elektryczne,
 • gazowe,
 • miejskie,
 • olejowe,
 • pompę ciepła.

Na co można wydać dotację?

 • demontaż ogrzewania na paliwo stałe, przy czym:
  • koszt demontażu jednego pieca kaflowego wraz z wywozem gruzu – do 1000 złotych;
  • koszt demontażu kotła c.o. – do 300 złotych;
  • koszt demontażu pieca stałopalnego – do 200 zł;
  • koszt demontażu instalacji CO – do 2000 zł.
 • koszt zakupu, montażu i uruchomienia systemu ogrzewania,
 • koszt modernizacji lub budowy systemów odprowadzania spalin i wentylacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania,
 • koszt zwiększenia mocy przyłączeniowej do lokalu, dokonanej w celu prawidłowego funkcjonowania montowanego niskoemisyjnego systemu ogrzewania,
 • koszt montażu zbiorników na lekki olej opałowy, zbiorników na gaz płynny w przypadku braku dostępu do miejskiej sieci gazowej oraz instalacji łączących takie zbiorniki z kotłem c.o.,
 • koszt podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w obrębie nieruchomości,
 • koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej w związku z instalacją i uruchomieniem niskoemisyjnego systemu ogrzewania oraz kosztów
 • nadzoru kierownika robót lub kierownika budowy,
 • koszt montażu instalacji gazowych, elektrycznych i cieplnych poza obrębem nieruchomości, niezbędnych do funkcjonowania montowanego niskoemisyjnego systemu ogrzewania,
 • koszt montażu wspólnych dla wielu lokali źródeł ciepła.

Na co NIE można przeznaczyć dotacji?

 • opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania
 • zadania (np. projekt budowlano wykonawczy montażu instalacji, opinia kominiarska);
  zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako likwidacja pieców i kotłów na paliwa stałe oraz redukcja emisji do powietrza substancji takich, jak pył PM2,5, pył PM10, dwutlenek węgla CO2 i benzo-a-piren;
 • budowę sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych poza obrębem nieruchomości;
 • zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia nieruchomości;
 • prace remontowe niezwiązane bezpośrednio ze zmianą systemu ogrzewania i niebędące niezbędnymi do jego funkcjonowania;
 • adaptacje pomieszczeń pod niskoemisyjne urządzenie grzewcze.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem!

Nasza firma specjalizuje się w pomocy klientom w uzyskiwaniu dofinansowań do programów poprzez profesjonalne doradztwo i wsparcie w procesie aplikacyjnym.