Logo

Grant OZE

Grant OZE

Dotacje na energię odnawialną dla budynków wielorodzinnych 2023. Grant OZE przysługuje na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii. Wysokość dofinansowania wynosi 50% kosztów inwestycji.  

Kto może zdobyć grant OZE?

Z grantu mogą skorzystać niemal wszyscy inwestorzy, za wyjątkiem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 

Grupa beneficjentów jest zatem szeroka, a wliczają się w nią m.in.:

 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego (tzw. TBS),
 • Społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 • Spółki prawa handlowego
 • Osoby fizyczne

Na jakie działania przysługuje Grant OZE?

Dofinansowanie w ramach omawianego programu grantowego można przeznaczyć na:

 • zakup, montaż lub budowę instalacji odnawialnego źródła energii
 • modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o minimum 25%

Dofinansowane zostaną jedynie te inwestycje, które:

 • służą wytwarzaniu energii na potrzeby budynku, w którym zostały zainstalowane
 • nie zostały jeszcze rozpoczęte
 • nie wyrządzają szkód dla celów środowiskowych oraz spełniają kryteria horyzontalne.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem!

Nasza firma specjalizuje się w pomocy klientom w uzyskiwaniu dofinansowań do programów poprzez profesjonalne doradztwo i wsparcie w procesie aplikacyjnym.