Logo

Dotacje

Aktualne programy dofinansowań

Dotacje

Pomagamy w uzyskiwaniu dofinansowań do programów poprzez profesjonalne doradztwo i wsparcie w procesie aplikacyjnym.

CZYSTE POWIETRZE

Dotacje w ramach programu "Czyste Powietrze" stanowią wsparcie finansowe dla mieszkańców, które umożliwia im inwestycje w źródła odnawialnej energii oraz modernizację systemów ogrzewania, mając na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza.

MÓJ PRĄD

Program "Mój Prąd" to inicjatywa wspierająca instalację fotowoltaicznych systemów energetycznych, poprzez udzielanie dotacji na zakup i montaż paneli słonecznych, co przyczynia się do promowania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

MOJE CIEPŁO

Program "Moje Ciepło" oferuje dotacje dla mieszkańców i przedsiębiorstw, wspierając inwestycje w modernizację systemów grzewczych na bardziej efektywne i ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła czy kolektory słoneczne, w celu poprawy efektywności energetycznej budynków.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga Termomodernizacyjna to forma wsparcia dla osób fizycznych, która umożliwia odliczenie od podatku dochodowego części wydatków poniesionych na termomodernizację swojego mieszkania lub domu. Dzięki temu programowi można zredukować swoje zobowiązania podatkowe.

ZMIEŃ PIEC - "KAWKA"

Program "Zmień Piec - Kawka" to inicjatywa skierowana do mieszkańców, którzy chcą poprawić efektywność energetyczną swoich domów poprzez modernizację systemów grzewczych. Dofinansowanie obejmuje zakup i instalację nowoczesnych urządzeń grzewczych, takich jak piece gazowe kondensacyjne czy pompy ciepła, co przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 oraz obniżenia kosztów eksploatacji.

GRANT OZE

Dotacja "Grant OZE" jest wsparciem finansowym dla projektów związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii, umożliwiając inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe czy hybrydowe, co przyczynia się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

AGROENERGIA

Program "Dotacje Agroenergia" stanowi wsparcie finansowe dla rolników i przedsiębiorstw rolniczych, którzy inwestują w rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak biogazownie, instalacje fotowoltaiczne czy biomasa, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju sektora rolniczego oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.