Logo

Agroenergia

Agroenergia

Nasza firma oferuje kompleksową pomoc od A do Z w pozyskaniu dotacji z programu „Agroenergia”. Specjalizujemy się w przygotowaniu niezbędnych dokumentów aplikacyjnych.

Środki można uzyskać na mikroinstalacje fotowoltaiczne i wiatrowe, pompy ciepła o mocy powyżej 10 kW (nie większej niż 50 kW), czy instalacje hybrydowe z magazynami energii, dzięki którym możliwa będzie większa konsumpcja energii wytwarzanej lokalnie. Pierwszą część ogłoszono przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i już można wnioskować o dotacje jednak tutaj do spełnienia jest kilka warunków.

Warunki konieczne do spełnienia aby móc się ubiegać o dofinansowanie to choćby moc instalacji fotowoltaicznej która nie może być mniejsza niż 10kW, jednak nie może przekraczać mocy 50 kW oraz tak samo w przypadku przydomowych elektrowni wiatrowych.
Warunków jednak jest trochę więcej choćby takich jak wykonanie dokumentacji fotograficznej, tutaj należy już się zapoznać szczegółowo z komunikatami wydanymi przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska lub NFOŚiGW.

W obu częściach programu o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych). 

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem!

Nasza firma specjalizuje się w pomocy klientom w uzyskiwaniu dofinansowań do programów poprzez profesjonalne doradztwo i wsparcie w procesie aplikacyjnym.